SVEIKA AGENTŪRA – kuria motyvacinius projektus, apimančius judėjimą, švietimą, sveikatingumą ir naujų žinių įgijimą.

Nuo 2013 metų veikianti viešoji įstaiga SVEIKA AGENTŪRA, inicijavo ir įgyvendino įvairaus pobūdžio sveikatingumo projektus tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. Šių projektų metu jų dalyviai galėdavo gyvai bendrauti su profesionaliais treneriais, įgyti jų sveikos gyvensenos ir tinkamo fizinio aktyvumo žinių, buvo sudarinėjami individualios mitybos ir fizinio aktyvumo programos. Šių stovyklų atnešta nauda ir pridėtinė vertė buvo labai gerai įvertinta jų dalyvių.

2020 metais įmonė laimėjo Švietio, mokslo ir sporto ministerijos rengtą Sporto Rėmimo Fondo projekto atrankos konkursą kvalifikacijos tobulinimo srityje projektui Sporto vadybos ir verslumo kvalifikacijos kėlimo kursai sporto veteranams.