Šiuo metu įgyvendinami projektai

VšĮ SVEIKA AGENTŪRA įgyvendina kvalifikacijos kėlimo sporto veteranams projektą. Sporto veteranai viena iš problematiškiausių socialinių grupių sporto visuomenėje. Šis projektas skirtas sporto veteranų sporto vadybos kvalifikacijos kėlime ir orientuotas į sporto veteranų verslumo kompetencijų ugdymą tobulinimą. Sporto vadybos kvalifikacijos kėlimas veteranams yra vienas iš valstybinės sporto plėtros prioritetų nacionaliniu lygmeniu numatytas kaip vienas iš nacionalinės sporto plėtros politikos uždavinių. Tikslinė grupė kvalifikacijos kėlimo procese įgytų reikiamas žinias, kurios padėtų gauti papildomas pajamas iš individualios veiklos arba savo verslo, tai neabejotinai prisidėtų prie smulkaus verslo augimo vietiniu ir regioniniu lygmenyse. Projekto metu dalyviai turės galimybę kelti kvalifikaciją nuotoliniu būdu naudojantis mobilia programėle bei įtvirtinant žinias gyvuose kvalifikacijos kėlimo seminaruose. Kvalifikacijos kėlimas apims šias temas: 1) verslumas ir vertės kūrimas, 2) pardavimų vadyba ir derybų menas, 3) asmeninio įvaizdžio kūrimas ir socialinis marketingas, 4) mentorystė 5) finansų valdymas ir mokestinė apskaita smulkiajam verslui. Projektas apimtų tikslinę grupę iš 8 didžiausių Lietuvos miestų ir jų rajonų– Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Marijampolės, Kaišiadorių, Šilutės, Alytaus.

Projektas „Sporto vadybos ir verslumo kvalifikacijos kėlimo kursai sporto veteranams“, kurį įgyvendina VšĮ Sveika Agentūra, bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Projekto vertė: 33824,25 EUR

KITOS PASLAUGOS

Specialistų konsultacijos

Bendradarbiaujame su geriausiais specialistais

Read More

Treniruočių programos

Sukursime individualias treniruočių programas atitinkančias Jūsų fizinę formą

Read More

Treniruočių metodikos

Sukursime treniruočių metodikas ilgalaikiams tikslams pasiekti

Read More

Technologijų integracija

Integruosime mobiliąją programėlę Mokymų Treneris į Jūsų treniruočių ciklą

Read More